Обосновка и анализ на ценообразуването


В пазарна икономика всеки гледа да хитрува...
Това е и причината в много малко от подобните сайтове да не срещнете нещо конкретно в подобни раздели, а изрази от рода на "Ценообразуването е много индивидуално...", "Имаме гъвкава ценова политика...", "Цените са строго индивидуални",... ще са най-често срещаните. Обикновено зад "примерните цени" може да откриете много скрити разходи, които могат да ви изненадат в последствие.
Действително ценообразуването зависи от:

  •  спецификата на дадената фирма;
  •  в кой сектор от икономиката е дейността;
  •  регистрирана ли е фирмата по ЗДДС;
  •  броят на заетия персонал;
  •  броят на първичните и вторични документи;
  •  броят на банковите сметки;
  •  броят на търговските обекти и складове;
  •  броят на производствените цехове;
  •  броят на дълготрайните активи и т.н.

ОК! Колегите са много прави, че конкретиката за ценообразуването е много трудно...  
И все пак цената на услугата е правопропорционална на вложените разходи за самата услуга, нали?

Кои са преките (задължителните!) разходи за едно качествено счетоводство?
1-во. Перфектен и лицензиран софтуер (програми - счетоводни, правни и ТРЗ).
2-ро. Качествен екипи (обучени служители), които имат знания и опит в работата с програмите.
3-то. Общо казано "режийните..." (наем, ток, поддръжка на техника, добър офис и комуникация).

Без тези три неща, дори и безплатно да ви предлагат водене на счетоводство от ваши познати, е неразумно да приемате. Рисковете в този случай са големи и може да провалите своя бизнес или да платите многократно по-голяма сума (за административни актове), в сравнение с цената, на най-скъпо предлаганите счетоводни услуги.

 

- Защо нашите цени са конкурентни?